Telefoonnummer: 015-2121682
  • Persoonlijke aandacht voor iedereen
  • Onze behandelaren spreken Nederlands

Direct aanmelden

Privacy Statement Mondzorgcentrum Delft

Algemeen

Dit is het privacy statement van Mondzorgcentrum Delft gevestigd te Delft, 2624 AP aan Papsouwselaan 295. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom we dit doen. Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen met in achtneming van de geldende privacywet- en regelgeving.

Ons privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 3 maart 2022 het laatst gewijzigd.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mondzorgcentrum Delft van u verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken persoonsgegevens wanneer u onder andere bij ons onder behandeling bent, onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert of wanneer u ons informatie geeft tijdens (telefoon) gesprekken en e-mailcontact.

Privacy Statement Mondzorgcentrum Delft

Contact

Als u nog vragen heeft na het lezen van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@colosseumdental.nl

© , Mondzorgcentrum Delft | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022